Osoptics

Миопия и контрол на Миопията

Миопия(късогледство) е състояние, при което има замъглено зрение в далечината, в резултат от много фактори:

-генетични-един или двама родители са с късогледство;

Без късогледи родители -5-15% детето да развие късогледство.При един късоглед родител -25-40%,а при двама късогледи родители нараства до 35-60%.

-очната ябълка е твърде дълга;

След раждането детското око е хиперметропично(далекогледство),нараства до еметропично(нормално зрение),но може да продължи да нараства,което води до късогледство.

-силата на пречупване на окото е твърде силна;

-зрително ежедневие;

Съществува връзка между продължителното гледане на близко разстояние и широкото разпространение на късогледството. 

Дългото гледане на близки разстояния повишава риска от развиване на миопия и нейния разтеж.Независимо дали гледат таблет,телефон или пишат домашно,съвременните деца все по-често фокусират на близки разстояния.Тази промяна в ежедневието води до поява на късогледство при все повече деца.Редица епидемиологични проучвания показват връзка между прекараното време навън и развитието на миопия.Затова родителите трябва да контролират тези навици на децата – колкото повече време са навън,толкова по-малка е вероятността да станат късогледи. Колкото по-рано се появи миопията,толкова по-висока се очаква да стане.

Епидемиологичните прогнози са  тревожни – очаква се 50% от населението в световен мащаб да бъде с миопия до 2050 година.Около 1милиард ще бъдат с висока степен на късогледство.Освен зрителния дискомфорт, високата миопия води и до по-голям риск да настъпят  очни усложнения като макулна дегенерация, отлепяне на ретината, катаракта, глаукома.Проучване на СЗО показва,че при диоптри -3.00 до -6.00 риска за поява на макулна дегенерация е около 10 пъти повече,а при високи диоптри -6.00 до-9.00 риска се увеличава на 40 пъти повече.При диоптри от -1.00 до -3.00 риска за отлепяне на ретината  е 3 пъти повече, при диоптри -3.00 до -6.00 нараства 9 пъти,а над -6.00 диоптъра нарастването достига около 22 пъти. 

Досега миопията се коригираше със стандартни минусови лещи.Те фокусират светлината в централната част на ретината,но в периферията на ретината попада светлина,която причинява периферно далекогледство.Това води до стимулиране нарастването на очната ябълка и нарастване на миопията.Затова в последните години фабриките за производство на диоптрични стъкла се насочиха към създаването на специална корекционна леща,която би могла да намали разтежа на миопията. Тя съдържа централна зрителна зона,която отговаря на изписаната корекция надалеч при визус 1.0 и периферен дефокус,целящ намаляване разтежа на очната ябълка.Доказано е,че недостатъчната корекция води до нарастване на миопията сравнение с деца с пълна корекция.Препоръчва се още от самото установяване на късогледството да се приложат специални лещи за контрол на миопия,които биха намалили прогресията й.На всеки 6 месеца да се правят контролни прегледи.При промяна на рефракцията с 0.50 или повече е необходимо лещите да бъдат заменени с новата корекция.Важно е да се отбележи,че максимален ефект не би могъл да бъде гарантиран(слагат се тези стъкла и диоптъра никога не нараства) поради генетична предразположеност,зрителни навици и други фактори на околната среда.Дори и да нарастне,ще бъде с по-малка стойност,сравнение ако са носени обикновени стъкла за корекция на миопия.Ако в рамките на 2 години няма нарастване на миопията,би могло да се премине и към обикновени минусови стъкла.